Лекторско споразумение

1. Лекторът се съгласява да спазва всички срокове,  свързани с конференцията, предоставени от организатора, включително, сроковете за потвърждаване на участието, регистрация на конференцията и предоставяне на презентационни материали на организатора. Ако лекторът не спази публикуваните срокове, организаторът има право да отмени ангажимента за лекторското участие.

2. Лекторите са поканени в качеството им на признати експерти в съответната индустриална област и са помолени да направят презентации въз основа на лични и професионални знания, експертиза и опит.

3. Лекторите се призовават да се въздържат от всякакъв вид промоция и реклама в презентацията си – използване на визуални материали (лога и други разпознаваеми символи, свързани с марка), промоция на продукти или всякакъв вид услуги. Организаторите си запазват правото да поискат такива да бъдат премахнати или да откажат презентацията в съответствие със “Споразумението с оратора” и “Условията за участие”.

4. Възможностите за представяне на визуални материали на марки и компании, промотиране и представяне на продукти и услуги на частно лице се предоставят чрез партньорските пакети на Digital4 Foundation и са предмет на отделно споразумение.

5. Информацията е налична в разделите “Стани спонсор” и “Стани изложител” или можете да се свържете директно с организаторите и тя ще ви бъде изпратена скоро.

6. Лекторът се съгласява да уведоми незабавно организаторите, ако извънредна ситуация му попречи да изпълни задълженията си като лектор. Заместващите лектори и теми ще бъдат определени по преценка на организатора.

7. Лекторът упълномощава организатора да използва неговото/нейното име, снимка и биографични данни за популяризиране на конференцията.

8. Лекторът потвърждава, че презентацията няма да нарушава никакви имуществени или лични права на други лица (включително всякакви авторски права, права върху търговски марки и права на личен живот), ще бъде фактически точна и няма да съдържа нищо дискредитиращо или друго незаконно. Лекторът ще получи всички необходими разрешения или лицензи от всички лица или организации, чиито материали са включени или използвани в презентацията.

9. Лекторът ще носи отговорност за всички разходи, свързани с участието в конференцията. Лекторът няма да получава никакви авторски и лицензионни възнаграждения, хонорари, възстановяване на разходи или други компенсации от организатора във връзка с конференцията или предоставените по-долу права.

10. Лекторът предоставя на организатора безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане и разпространение на неговата/нейната презентация (включително всички материали от презентацията) по всякакъв начин в бъдеще, като се посочи съответното авторство. Лекторът разбира, че този лиценз не променя факта, че лекторът запазва авторското право върху презентацията.

11. Лекторът разбира, че организаторът ще може да разпространява записа, заедно с всички помощни материали.

С попълването на онлайн формуляра за лекторско съгласие Вие потвърждавате, че сте съгласни с това споразумение.

Формуляр за лекторско съгласие