Рекламни възможности в Digital Technology
Special Edition 2022
Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2022

Реклама на една цялa страница А4

Реклама на половин страница А4

Реклама на фирмено лого в горния ъгъл

Рекламни позиции
Цена
Реклама на корицата
Заето
Четвърта външна корица
1500 лв.
Втора вътрешна корица
Резервирано
Трета вътрешна корица
Заето
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
900 лв.
Една цяла страницa А4
700 лв.
Половин страница А4
450 лв.
Рекламна статия /две цели страници/
900 лв.
Професионално написване на статия /интервю от журналист
100 лв.

Обявените цени не включват ДДС!

Искам да заявя реклама