Рекламни възможности в Digital Technology
Special Edition 2022
Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2022

Реклама на една цял страница А4

Реклама на половин страница А4

Реклама на фирмено лого в горния ъгъл

Рекламни позиции
Цена
Реклама на корицата
Резервирано
Четвърта външна корица
1500 лв.
Втора вътрешна корица
1000 лв.
Трета вътрешна корица
Резервирано
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
900 лв.
Една цяла страници А4
700 лв.
Половин страница А4
450 лв.
Рекламна статия/две цели страници/
900 лв.
Рекламно лого на вътрешна страница
40 лв./лого
Професионално написване на статия/интервю от журналист
80 лв.

Обявените цени не включват ДДС!

Искам да заявя реклама