Дигитален билет

-

-

зала Общински съвет, пл. „Бдинци“ 2

Регистрация/Баджове от 09:30 до 10:20

25 ноември 2023

С ПОДКРЕПАТА НА

Организатор: