Дигитален билет

-

-

Медицински Университет Плевен, зала "Амброаз Паре"

Регистрация/Баджове от 09:30 до 10:20

25 ноември 2023

С ПОДКРЕПАТА НА

Организатор: