Дигитален билет

-

-

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР , Международен панаир пловдив

Регистрация/Баджове от 09:00 до 09:45

12 - 13 октомври 2023

С ПОДКРЕПАТА НА

Организатор: