Общи условия за регистрация за уебинари, семинари, обучения и конференции

Общи условия за продажба на продукти, регистрация за уебинари, семинари, обучения и конференции Общи положения и приложимост Тези общи условия се отнасят за всички регистрации за уебинари, семинари, обучения и конференции (заедно всички наричани “Събитие”, “Събития”), извършени от клиент – физическо, юридическо лице или друго правно образувание (“УЧАСТНИК”, “УЧАСТНИЦИ”, “Вие”), направени чрез интернет страницата (“Сайт”, “Уеб сайт”, “Интернет […]

Политика за използване на бисквитки

ПРЕДМЕТ Тази политика се отнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страницата www.digital4bulgaria.com  (наричанa по-долу за краткост „Сайт“, „Интернет страница“, „Уебсайт“), обслужвана от дигитална агенция „ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25  (наричано по-долу за краткост „Ние“, ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП”). […]

Политика за сигурност на личните данни на физически лица

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е свързан с Общите условия, но не е неразделна част от тях, тъй като не регламентира права и задължения, а има цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме, по какъв начин, с каква цел и какви са приложимите мерки […]